Jäsenyys ja jäsenmaksu

Sairauskassan jäseniä ovat sääntöjen 4 §:ssä mainitut henkilöt, jotka saavat  työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Jäseniä eivät kuitenkaan ole henkilöt, joiden työsuhteen kesto on alle 4 kuukautta. Sairauskassan jäsenyys alkaa työsuhteen alkaessa ja päättyy työsuhteen päättyessä tai kun pääasiallinen toimeentulo ei enää tule työnantajalta (esim. määrä-aikaiset kuntoutustuet).

Jäsenmaksu on 1,5 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja työnantaja perii sen suoraan palkasta.

Jäsenmaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoista.