Vakuutus ja vakuutusmaksu

Sairauskassan vakuutettuja ovat sääntöjen kohdassa 4 mainitut henkilöt, jotka saavat  työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Vakuutettuja eivät kuitenkaan ole henkilöt, joiden työsuhteen kesto on alle 4 kuukautta. Sairauskassan vakuutus alkaa työsuhteen alkaessa ja päättyy työsuhteen päättyessä tai kun pääasiallinen toimeentulo ei enää tule työnantajalta (esim. määrä-aikaiset kuntoutustuet).

Vakuutusmaksu on 1,5 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja työnantaja perii sen suoraan palkasta.

Vakuutusmaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoista.