Kelan etuudet

Sairauskassan kautta hoidetaan jäsenten sairausvakuutuslain mukaiset etuudet. Näitä ovat:

  • sairaanhoitokorvaukset
  • lääkekorvaukset ja erityiskorvattavat lääkeoikeudet
  • kela-kortin tilaukset
  • sairauspäivärahat ja osasairauspäivärahat
  • erityishoitorahat
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat

Muut Kelan hoitamat etuudet, esim. asumistuet, eläkkeet, kuntoutukset ja toimeentulotuet hoidetaan Kelan kautta.