Kelan etuudet

Sairauskassan kautta hoidetaan seuraavat vakuutettujen sairausvakuutuslain mukaiset etuudet:

  • sairaanhoitokorvaukset
  • lääkekorvausoikeudet
  • kela-kortin tilaukset
  • sairauspäivärahat ja osasairauspäivärahat
  • vanhempainpäivärahat

Muut Kelan hoitamat etuudet, esim. asumistuet, eläkkeet, kuntoutukset ja toimeentulotuet hoidetaan Kelan kautta.