Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lääkkeet

Voit tarkistaa lääkkeesi korvattavuuden Kelan Lääkehaussa.
Kun ostat lääkkeitä, pyydä AINA apteekista laskelma. Toimita laskelma ja kassakuitti sekä kelan korvaushakemus kassaan.

Korvaukset palkattoman loman aikana
Korvauksia maksetaan palkattoman sairausloman ja vanhempainvapaan aikana.
Lomautuksen, hoito-, opinto- tai vuorotteluvapaan aikana EI ole oikeutta korvauksiin.
Kts. säännöt kohta 17.
Poikkeuksena hammashoito ja siihen liittyvät röntgentutkimukset, joista maksetaan korvaukset normaalisti myös lomautuksen aikana. Tämä päätös on voimassa ajalla 1.1.2020 – 31.12.2024.

Hammashoito

Hammashoitona korvataan hammaslääkärin tai suuhygienistin hoito, erikoishammasteknikon kulut, hammasproteesit ja oikomishoito.
Hampaiden valkaisua ei korvata.
Vuodenvaihteessa hammashoidon käyntipäivä ratkaisee sen, minkä vuoden kertymiin hammashoidosta syntyneet kulut lasketaan, ei laskun maksuvuosi.
Hammasröntgenit eivät kerrytä hammashoidon kertymää, vaan ne korvataan kuten muutkin röntgentutkimukset (85%).

Korvausten hakuaika

Korvausten hakuaika on 6 kuukautta maksupäivästä, paitsi hautausavustuksessa on 12 kuukauden hakuaika.