LOMAUTUS- JA MUUT PALKATTOMAT LOMAT 

Korvauksia maksetaan palkattoman sairausloman, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana.

Lomautuksen, hoito-, opinto- tai vuorotteluvapaan aikana EI ole oikeutta sairauskassan korvauksiin.

Kts. säännöt 18 §.

Poikkeuksena on hammashoito ja siihen liittyvät röntgentutkimukset, joista maksetaan korvaukset normaalisti myös lomautuksen aikana.

Tämä päätös on voimassa ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022.

  

Lisätietoja numerosta 050 433 5523.