LOMAUTUS

Sairauskassan hallituksen päätöksellä hammashoito ja siihen liittyvät röntgentutkimukset korvataan lomautetuille myös vuonna 2021.

TIEDOTTAMINEN

Kaikki sairauskassan toimintaan liittyvät tiedotteet ja kokouskutsut julkaistaan jatkossa ainoastaan näillä kotisivuilla.